"Okan Üniversitesi Uluslararası Ofis"

Lisans Öğrencileri Başvuru Formu

2018-2019 Akademik Yılı

Lisans Programları

Kişisel Bilgiler

* Adı
İkinci Ad
* Soyadı
Doğum Yeri: (Ülke/Şehir)
Doğum Tarihi: (YIL-AY-GÜN)
* Cinsiyet
Kadın      Erkek 
Baba Adı
Ana Adı
* Uyruk
Diğer Uyruk
* Bizi Nereden Duydunuz
Belirtiniz
*E-Posta
Cep
Ev Telefonu
Ev Adresi

 

Başvurulan Akademik Program

(Lütfen bölümleri tercih sıranıza göre seçiniz.)
  Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program
* 1
2
3
4
5

 

Eğitim Durumu

Mezun Olunan Lise:
Hangi Şehir:
Mezuniyet Yılı
Lise Bitirme Notu - GNO *
Not Sistemi: (100'lük veya 5'lik gibi)
Uluslararası veya Ulusal Bir Sınav Sonucu (var ise):
İngilizce Sınav Sonucu (var ise):

 

Pasaport Bilgileri **

Pasaport No
Veriliş Tarihi
Bitiş Tarihi
Veren Makam

 

Belgeler

Lise diploması kopyası
Lise resmi not belgesi
Ulusal veya Uluslararası Sınav Sonuç Belgesinin Onaylı Kopyası (her yıl için)
Dil Yeterlik Testi Sonuç Belgesinin Onaylı Kopyası (var ise)
Pasaport Kopyası
Vesikalık Fotoğraf

* GNO - Genel Not Ortalaması

** Pasaport bölümü opsiyoneldir

* Bu formda beyan etmiş olduğum tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul ediyorum.