Eklenebilir formatlar; pdf, jpg, jpeg, png olup dosya çözünürlüğü min. 150 DPI olmalıdır. Dosya boyutu 5MB ile sınırlandırılmıştır.
 • Program, ürün ve hizmetlerin önerilmesi ve tanıtılması
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurum program ve hizmetlerinin tanıtım süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurum memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ TASARIM YARIŞMASI

ŞARTNAME

KATILIM KOŞULLARI 


 1. Yarışma, öğrenim görmekte olan Türkiye genelindeki tüm lise öğrencilerini kapsamaktadır.
 2. Yarışmaya, bireysel olarak ya da grup olarak (en fazla 3 kişiden oluşan) en fazla 1 çalışma ile katılım gösterilebilir.

 3. Başvurular 20 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecektir.
 4. Başvuru dosyaları, PDF ya da JPEG dosyası olarak gönderilmelidir. Dosyalar en
fazla 5 MB boyutunda olmalıdır. 
 5. Yarışmacılar daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış̧ ya da sergilenmemiş̧ 
özgün çalışmalar ile katılabilirler. 
Çalışmanın daha önce sergilendiğinin ve/veya daha önce herhangi bir yarışmaya 
katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili çalışmanın adaylığı iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazandıktan sonra tespiti halinde ise aday, kazandığı ödülü iade ile mükellef olacaktır. 
 6. Başarı ve sergilenme hakkı kazanan çalışma sahipleri öğrenci belgelerini de gönderme yükümlülüğündedir. 

 7. İstanbul Okan Üniversitesi gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde 
değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir. 

 8. Başarı ödülü ve sergilenme hakkı kazanan yarışmacılar her iki tarafın da haklarını 
koruyacak olan şartnameyi onaylamış kabul edilecektir. 

 

TELİF HAKKI 

Yarışma sonunda sergilenmeye değer görülen ve ödül alan çalışmaların görselleri, bütün telif haklarıyla İstanbul Okan Üniversitesi tarafından satın alınmış gibi işlem görür. İstanbul Okan Üniversitesi, ödül ya da sergilenmeye değer bulunan çalışmaların görsellerini, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. 

Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 

BAŞVURU 

Şartnamedeki koşulları taşıyan adayların şartnameyi onaylayarak başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları ve yarışmaya katılacakları çalışmaların görsellerinin de bulunduğu pdf dosyasını eksiksiz olarak başvuru alanına eklemeleri gerekmektedir.

Jüri tarafından değerlendirilen çalışmalar kategorilerine göre ödüllendirilecektir. Yarışma genelinde illüstrasyon, kent mobilyaları ve giysi tasarımı alanlarında 1’er başarı ödülü verilecek, 5’er çalışma da sergileme hakkı kazanacaktır. 

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

Son Başvuru Tarihi: 20 Mayıs 2020

Sergi Açılışı ve Ödül Töreni: 4 Haziran 2020

 

ÖDÜL

Her kategori için 1'er tane 1.500 TL'lik başarı ödülü verilecektir. 

Her kategoriden 5’er çalışma ise düzenlenecek olan yarışma sergisinde sergileme hakkı kazanacaktır.  

 

SEÇİCİ KURUL

İllustrasyon Kategorisi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Tina Winchester

Öğr. Gör. Sedef Bingöl Çetinkaya

Öğr. Gör. Batu Bozoğlu

(Yedek Jüri Üyesi Öğr. Gör. Kurucu Koçanoğlu)

 

Kent Mobilyaları Kategorisi

Doç. Dr. Güliz Muğan

Prof. Dr. Emre Aysu

Öğr. Gör. Nehir Taştan

(Yedek Jüri Üyesi Öğr. Gör. Sinan Savaş)

 

Giysi Tasarımı Kategorisi 

Dr. Öğr. Üyesi Sema Yalçın

Öğr. Gör. Gizem Yücelen

Arş. Gör. Burcu Onurlar

(Yedek Jüri Üyesi Öğr. Gör. Turgay Başkan)

 

Başvuru Dosyaları Hakkında:

İllüstrasyon Kategorisi

 • Konu ve teknik ile ilgili bir sınırlama yoktur.
 • Çalışma, 300 dpi çözünürlükte pdf formatında eklenmelidir. 
 • Çalışmanın uzun kenarı 50 cm’i geçmemelidir.

Kent Mobilyaları Kategorisi

 • Konu ve teknik: Geri dönüşüm atıklarından mobilya tasarımı 
 • Çalışma, 300 dpi çözünürlükte pdf formatında eklenmelidir. 
 • Çalışma, görseller ile beraber fikrin betimlendiği en çok 2 adet A3 pafta aracılığıyla sunulmalıdır. (Modelleme tekniğiyle veya ürünün imal edilmiş fotoğraflarıyla sunulabilir. )

Giysi Tasarımı Kategorisi 


 • Konu ve teknik: Kolaj tekniği ile ‘Hayallerindeki Giysiyi Yarat’ 
 • Çalışma görseli, 300 dpi çözünürlükte A3 boyutunda olmalıdır.