Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.
(Bu soru Özel Yetenek Sınavı Tablo 1'e göre yanıtlanmalıdır)
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik belgesinin ön ve arka yüzü

Sisteme yüklediğim belgelerin doğruluğunu taahhüt ederim. Bu belgelerde herhangi bir eksiklik, gerçeğe aykırı ve yanlış beyan olması durumunda; sorumluluğun kendime ait olduğunu ve başvurumun geçersiz sayılacağı hususunu kabul ettiğine dair beyanı online olarak onaylamaktayım.

  • Program, ürün ve hizmetlerin önerilmesi ve tanıtılması
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Kurum program ve hizmetlerinin tanıtım süreçlerinin planlanması ve icrası
  • Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Kurum memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası