Eklenebilir formatlar; pdf, jpg, jpeg, png olup dosya çözünürlüğü min. 150 DPI olmalıdır. Dosya boyutu 5MB ile sınırlandırılmıştır. Birden fazla tasarımınız var ise tek bir dosya haline getirerek yükleyiniz.
 • Program, ürün ve hizmetlerin önerilmesi ve tanıtılması
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurum program ve hizmetlerinin tanıtım süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurum memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

‘EVDEN GELENLER’ İLLÜSTRASYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışma, öğrenim görmekte olan Türkiye genelindeki tüm lise öğrencilerini kapsamaktadır.
 2. Yarışmacılar en fazla üç adet çalışma ile katılım gösterebilirler.
 3. Son başvuru tarihi 16 Nisan 2021 olarak belirlenmiştir.
 4. Başvuru dosyaları, PDF dosyası olarak gönderilmelidir. Dosyalar en fazla 5 MB boyutunda olmalıdır. Dijital olmayan işlerin bir tarayıcıdan alınan çıktı veya düz bir yüzeyde gün ışığında çekilmiş, müdahale edinilmemiş bir fotoğrafla yarışmaya yollanması gerekmektedir. Bu şartlar gerçekleştirilmediği taktirde jüri, başvuruyu geçersiz kılma haklına sahiptir.
 5. Yarışmacılar daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış̧ ya da sergilenmemiş̧ özgün çalışmalar ile katılabilirler. Çalışmanın daha önce sergilendiğinin ve/veya daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili çalışmanın adaylığı iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazandıktan sonra tespiti halinde ise aday, kazandığı ödülü iade ile mükellef olacaktır.
 6. Başarı ve sergilenme hakkı kazanan çalışma sahipleri öğrenci belgelerini de gönderme yükümlülüğündedir.
 7. İstanbul Okan Üniversitesi gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.
 8. Başarı ödülü ve sergilenme hakkı kazanan yarışmacılar her iki tarafın da haklarını koruyacak olan şartnameyi onaylamış kabul edilecektir.

 

TELİF HAKKI

Yarışma sonunda sergilenmeye değer görülen ve ödül alan çalışmaların görselleri, bütün telif haklarıyla İstanbul Okan Üniversitesi tarafından satın alınmış gibi işlem görür.

İstanbul Okan Üniversitesi, ödül ya da sergilenmeye değer bulunan çalışmaların görsellerini, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

BAŞVURU

Şartnamedeki koşulları taşıyan adayların www.okan.edu.tr/stmf adresindeki şartnameyi onaylayarak başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları, öğrenci belgeleri ve yarışmaya katılacakları çalışmaların görsellerinin de bulunduğu pdf dosyasını eksiksiz olarak başvuru alanına eklemeleri gerekmektedir.

Yarışma, illüstrasyon başlığı altında resim, kara kalem, karikatür, karakter tasarımı, kolaj, afiş ve dijital çizim çalışmalarını kapsamaktadır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi: 16 Nisan 2021, Cuma

Sonuçların İlanı: 3 Mayıs 2021, Pazartesi

Sergi Açılışı ve Ödül Töreni: 25 Mayıs 2021, Salı

 

ÖDÜL

Başarı ödülü alan çalışmaya 1.500 TL ödül verilecektir.

Jüri tarafından seçilen çalışmalar düzenlenecek olan çevrimiçi yarışma sergisinde sergileme hakkı kazanacaktır. 

 

SEÇİCİ KURUL

Dr. Öğr. Üyesi Batu Bozoğlu

Öğr. Gör. Kurucu Koçanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Tina Winchester

Ar. Gör. Eda Çekil