LİSANSÜSTÜ BAŞVURU FORMU

Çalışmıyorsanız, bu alanlara “Yok” yazabilirsiniz.
Çalışmıyorsanız, bu alanlara “Yok” yazabilirsiniz.
En fazla 3 seçim yapabilirsiniz.En az bir seçim yapılması zorunludur!
  • Program, ürün ve hizmetlerin önerilmesi ve tanıtılması
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Kurum program ve hizmetlerinin tanıtım süreçlerinin planlanması ve icrası
  • Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Kurum memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası